Jako wolontariusze Apostolstwa Miłosierdzia 

kierujemy się tymi słowami Zbawiciela:


„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” Mt. 10:8

Pragniemy służyć wszystkim bez względu na ich światopogląd i przekonania.

Pragniemy im towarzyszyć w ich drodze do nowego życia. 

Wielu z nas ma już hospicyjne doświadczenie i wiemy, że człowiekowi odchodzącemu 

często bardziej jest potrzebna obecność drugiego człowieka niż nie zawsze potrzebne działania medyczne. 

Pragniemy zwrócić uwagę na duchowy aspekt tej posługi.
Aby służyć tym ludziom musimy podjąć pracę nad sobą poprzez konkretną formację.
Towarzyszenie drugiemu człowiekowi w tej trudnej drodze uczy zapominać o sobie
i pomaga zwalczać egoizm. W tej posłudze potrzebna jest pokora,
trzeba zapomnieć o posiadanych tytułach i zdobytym już doświadczeniu zawodowym.


Można przekazywać nam 1% podatku, podając nasz numer KRS 0000332316


Ewentualną pomoc finansową prosimy o przekazywanie na konto

nr 42 1090 1030 0000 0001 1546 1359 w Banku Zachodnim WBK S.A.

dla Stowarzyszenia Apostolstwa Miłosierdzia pw. św. Alojzego Orione

- Hospicjum Domowe, ul. Gdańska 4, 01-633 Warszawa.
strona internetowa hospicjum domowego

pw. św. Alojzego Orione


 Apostolstwo Miłosierdzia


jest w tej chwili w przebudowie

kontakt: sekretariat(małpka)apostolstwomilosierdzia.pl